UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konto
Inne szkolenia
Kogo zapraszamy

Zgodnie z założeniami projektu adresatami szkoleń są pracownicy oświaty, mający miejsce zamieszkania i zatrudnienie w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu wykorzystania ICT w pracy zawodowej.
 

Ze szkoleń realizowanych w ramach projektu skorzysta:

 • 100 Dyrektorów/Wicedyrektorów i Dyrektorek/Wicedyrektorek szkół podstawowych, 
 • 680 Nauczycieli i Nauczycielek klas I – III szkół podstawowych, 
 • 100 Sekretarek/Sekretarzy szkół podstawowych, 

Warunki uczestnictwa:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel klas I-III, sekretarz/sekretarka w szkole podstawowej zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, 
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego, 
 • złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych i ich pozytywna weryfikacja kwalifikująca do udziału w projekcie, 
 • pisemna deklaracja organu prowadzącego szkołę o wniesieniu niepieniężnego wkładu własnego w postaci wynagrodzenia, 
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,

Zapewniamy: 

 • profesjonalną kadrę i wysoką jakość szkoleń, 
 • komplet materiałów szkoleniowych, 
 • zestaw szkoleniowy /teczka, notes, długopis/, 
 • w okresie realizacji projektu bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej FRONTER, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
 • poczęstunek w trakcie zajęć,

Zapraszamy do zapoznania się z określonymi w Regulaminie szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie.

DATA AKTUALIZACJI: 2011-12-27
Pozostałe informacje
» Terminy szkoleń
» Efekty szkoleń
» Kogo zapraszamy
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26