UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konto
Inne szkolenia
Więcej o projekcie
Głównym celem projektu Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli klas I-III, dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego do wymogów nowoczesnej edukacji, a także dostosowanie ich kwalifikacji do strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011r. do 31.08.2013r., na mocy umowy nr UDA-POKL.09.04.00-32-015/10-00 zawartej pomiędzy VULCAN sp. z o.o., a Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
 
Projekt obejmuje realizację trzech rodzajów szkoleń:
 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela – szkolenie kierowane jest do 680 Nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.

  Cele szkolenia: 
  - doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem ICT,
  - zdobycie umiejętności wykorzystania ICT do wzbogacenia procesu dydaktycznego,
  - zdobycie umiejętności realizacji zadań nauczyciela i wychowawcy przy wykorzystaniu ICT. 

  Szkolenie obejmuje dwa moduły tematyczne (łącznie 80 godzin dydaktycznych):
 2. Efektywne zarządzanie placówką oświatową – szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych i kierowane jest do 100 Dyrektorów lub/i Wicedyrektorów szkół podstawowych.

  Cele szkolenia:
  - podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej oświatą z zakresu efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w pracy zawodowej,
  - poznanie specjalistycznych aplikacji i systemów wspierających zarządzanie oświatą.

 3. Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w pracy sekretarza szkoły – szkolenie kierowane jest do 100 pracowników sekretariatów - Sekretarek i Sekretarzy szkół podstawowych, obejmuje 40 godzin dydaktycznych. 

  Cele szkolenia: 
  - podniesienie kwalifikacji pracowników sekretariatów szkolnych z zakresu posługiwania się ICT w codziennej pracy,
  - poznanie internetowych systemów wspierających pracę sekretariatu.


  Zapraszamy do udziału.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-12-27
Pozostałe informacje
» Terminy szkoleń
» Efekty szkoleń
» Kogo zapraszamy
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26