UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konto
Inne szkolenia
Terminy szkoleń

Procedura ustalania miejsc i terminów szkoleń

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego od grudnia 2011 r. do sierpnia 2013 r.

Przy ustalaniu konkretnych miejsc i szczegółowych terminów szkoleń są brane pod uwagę m.in. koleiność i liczba zgłoszeń z danej lokalizacji, miejsce zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc. Ze względu na to, iż zaplanowane szkolenia odbywać się będą w salach komputerowych, limit miejsc w jednej grupie wynosi 15 osób.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu szkolenia zostaną przekazane uczestnikowi po zakwalifikowaniu jego zgłoszenia na szkolenie. Poszczególne etapy rekrutacji określa regulamin szkoleń.

Informacje o najbliższych planowanych szkoleniach znaleźć można korzystając w menu Szkolenia:
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
    • Moduł 1: Podstawy posługiwania się ICT w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego (terminy >>)
    • Moduł 2: Wykorzystanie ICT w edukacji wczesnoszkolnej (terminy >>)
  • Efektywne zarządzanie placówką oświatową (terminy >>)
  • Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w pracy sekretarza szkoły (terminy >>).
Kiedy należy zgłosić się na szkolenie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa.
Im wcześniej zgłoszenie zostanie wysłane, tym większa szansa na zakwalifikowanie się na wybrane szkolenie!
DATA AKTUALIZACJI: 2012-02-10
Pozostałe informacje
» Terminy szkoleń
» Efekty szkoleń
» Kogo zapraszamy
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26