UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konto
Inne szkolenia
Więcej o projekcie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny – szkolenia dla nauczycieli, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu, organizacji pracy i prowadzania elektronicznego dziennika, poprzez przeprowadzenie innowacyjnych i praktycznych szkoleń doskonalących z tematyki obejmującej takie zagadnienia jak:
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w procesie dydaktycznym,
  • dokumentowanie procesu nauczania oraz prowadzenia elektronicznego dziennika.
W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie 60 edycji szkoleń dla 600 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez JST, na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego.
Szkolenia przeprowadzane będą w grupach do 10 osób, co gwarantuje komfort pracy i możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika. Szkolenia odbywać się będą w trakcie godzin pracy.

Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowy program oraz miejsca najbliższych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-04
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26