UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja
Konto
Inne szkolenia
Jak zgłosić się na szkolenie

Rejestracja

Uczestnik korzystający po raz pierwszy z internetowego serwisu szkoleniowego firmy VULCAN powinien się zarejestrować w systemie, korzystając z formularza rejestracji.
Formularz służy do utworzenia osobistego konta w bazie szkoleń poprzez zdefiniowanie loginu (będzie nim Państwa PESEL) i hasła – niezbędnych do logowania się do bazy.

Aby się zarejestrować należy:
 1. W górnym menu kliknąć odnośnik Inne szkolenia – co spowoduje przekierowanie na stronę główną serwisu ODKKO VULCAN (www.szkolenia.vulcan.edu.pl).
  Na stronie serwisu w prawym górnym rogu kliknąć odnośnik Rejestracja.
 2. Wpisać swój numer PESEL i kliknąć przycisk Rozpocznij proces rejestracji.
  Na tym etapie zostanie zweryfikowana poprawność wpisanego numeru PESEL oraz nastąpi sprawdzenie, czy dany numer nie jest już zarejestrowany w systemie.
 3. Wypełnić formularz rejestracji (szczególnie zwracając uwagę na podawane hasło i adres e-mail) i zaakceptować operację klikając przycisk Zarejestruj się w systemie (pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do zakończenia procesu).
  Proces rejestracji dokonywany jest przez każdego uczestnika tylko raz.

Logowanie

Do systemu zalogować może się tylko zarejestrowany uczestnik.

Aby się zalogować należy:
 1. W górnym menu kliknąć odnośnik Konto.
 2. W sekcji Logowanie do systemu podać swój numer PESEL i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się do systemu.

Zgłoszenie

Należy zgłosić się na szkolenie, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny dla zalogowanych użytkowników internetowej bazy szkoleń.

W tym celu należy:
 1. Z górnego menu wybrać zakładkę Szkolenia.
 2. Na liście dostępnych w danym projekcie rodzajów szkoleń wybrać ten, na który chcemy się zgłosić (nastąpi przekierowanie na stronę www.efektywnaedukacja.vulcan.edu.pl).
 3. Wybrać rodzaj szkolenia w zakładce – SZKOLENIA.
 4. Przejść na dół strony z informacjami o wybranym szkoleniu i kliknąć przycisk Zgłoszenie (Uczestnik).
 5. W informacji o zamówieniu należy wybrać ośrodek SOPOT.
 6. Wypełnić formularz (obowiązkowe do wypełnienia są pola oznaczone *), a następnie potwierdzić operację klikając przycisk Zgłaszam się.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez organizatora szkoleń, pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Informacja o statusie zgłoszenia będzie również dostępna dla uczestników zalogowanych w systemie obsługi szkoleń.

Aby sprawdzić aktualny status zgłoszenia należy:
 1. Skorzystać z odnośnika Konto w górnym menu.
 2. Wybrać odnośnik Twoje zgłoszenia w menu po lewej stronie.
DATA AKTUALIZACJI: 2012-03-08
Pozostałe informacje
» Regulamin uczestnictwa
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26