UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konto
Inne szkolenia
Efekty szkoleń
Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu:
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej,
  • zarządzania oświatą z wykorzystaniem narzędzi ICT,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w zarządzaniu szkołami oraz nadzorze nad procesem nauczania,
  • posługiwania się otwartą platformą edukacyjną Fronter do komunikacji wewnątrz szkoły oraz komunikacji ze środowiskiem.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-10-17
Pozostałe informacje
» Terminy szkoleń
» Efekty szkoleń
» Kogo zapraszamy
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26