UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja
Konto
Inne szkolenia
Rekrutacja
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:

  • on-line - najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN - Organizatora, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu danych do logowania - wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy. Rejestracji można dokonać przez stronę internetową projektu www.efektywnaedukacja.vulcan.edu.pl. Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez Organizatora, pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie.

  • Osobiście w Biurze Projektu "Efektywna edukacja i zarządzanie - doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego" pod adresem: Biuro Projektu VULCAN Sp. z o.o., ul. Kolumba 59, 70-035 Szczecin.

  • Pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia na szkolenie pobranego ze strony internetowej projektu i przesłanie go do biura projektu pocztą (na adres VULCAN Sp. z o.o., ul. Kolumba 59, 70-035 Szczecin), faksem (pod nr 91 4343832) lub e-mailem na adres: efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl (w formie zeskanowanego formularza zgłoszeniowego w załączniku).

Ważne! Oryginały dokumentów rekrutacyjnych uczestnika projektu muszą wpłynąć do Biura Projektu na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
DATA AKTUALIZACJI: 2012-04-25
Pozostałe informacje
» Regulamin uczestnictwa
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26