UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O projekcie
Konto
Inne szkolenia
Kogo zapraszamy

Zgodnie z założeniami projektu szkolenia kierujemy do pracowników oświaty (dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli klas I-III, sekretarek i sekretarzy) zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Terminy szkoleń

Szkolenia realizowane będą w okresie od grudnia 2011r. do sierpnia 2013r. na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Efekty szkoleń
Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej nauczycieli klas I-III,
  • zarządzania oświatą i nadzoru procesu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT.
Aktualności
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26