UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aktualności
Konto
Inne szkolenia
UWAGA! dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn.22.03.2012 r. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

Informuję, że w Załączniku nr 1 do Formularza oferty tj. Oświadczeniu dotyczącym braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wprowadzona została KOREKTA. Prosimy o zastosowanie w składanych przez Państwa ofertach skorygowanego Załącznika, który został umieszczony na stronie w dziale Zapytania ofertowe (na dole w sekcji Pliki do pobrania).
DATA PUBLIKACJI: 2012-04-04 + Pozostałe aktualności
Informacje
» Pozostałe
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26