UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aktualności
Konto
Inne szkolenia
Zapraszamy Trenerów do współpracy na terenie woj. zachodniopomorskiego

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zapraszamy do składania wstępnych ofert współpracy Trenerów posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie merytorycznym 3 modułów szkoleniowych, skierowanych do Nauczycieli klas I-III, Dyrektorów/Wicedyrektorów oraz Sekretarzy/ek Szkół Podstawowych, planowanych do realizacji w okresie od stycznia 2012r. do sierpnia 2013r. w ramach projektu „Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego”.

Nazwy modułów szkoleniowych: 

  • „Podstawy posługiwania się ICT w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego 
  • „Efektywne zarządzanie placówką oświatową” 
  • „Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w pracy sekretarza szkoły”
Ramowe programy szkoleń w zakładce Szkolenia.

Wymagamy udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć. Prosimy o przesłanie ofert współpracy zawierających CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych z zaznaczeniem modułu szkolenia, którym jesteście Państwo zainteresowani. 

Adres: efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl 

Dodatkowe informacje: 

Biuro Projektu, ul. Kolumba 59, 70-035 Szczecin, tel. 91 434 33 31

DATA PUBLIKACJI: 2012-01-03 + Pozostałe aktualności
Informacje
» Pozostałe
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26