UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aktualności
Konto
Inne szkolenia
ROZPOCZYNAMY PIERWSZE EDYCJE SZKOLEŃ - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich Dyrektorów, Wicedyrektorów, Nauczycieli klas I-III, Sekretarki i Sekretarzy mających miejsce zamieszkania i zatrudnionych na umowę o pracę w szkołach podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego".

Zgodnie z założeniami projektu realizujemy trzy typy szkoleń:

  1. Efektywne zarządzanie placówką oświatową (dla Dyrektorów/ek i Wicedyrektorów/ek)
  2. Wykorzystanie nowoczesnych technologi i w pracy nauczyciela (dla Nauczycieli klas I-III)
    • moduł I - Podstawy posługiwania się ICT w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego
    • moduł II - Wykorzystanie ICT w edukacji wczesnoszkolnej
  3. Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w pracy sekretarza szkoły (dla Sekretarek/rzy)

Miejsca oraz terminy szkoleń dostosujemy do potrzeb zgłaszających się osób.

Sposób zgłaszania się na wybrane szkolenie znajdziecie Państwo w zakładce
REKRUTACJA.
DATA PUBLIKACJI: 2011-12-27 + Pozostałe aktualności
Informacje
» Pozostałe
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26